Ochrana osobnych údajov

1. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov

Jakub Kováčik

Hlavná 237/63

935 23 Rybník,  IČO: 50369652

(ďalej len „prevádzkovateľ“).

Dodržiavame pravidlá  a preto je ochrana vašich osobných údajov pre nás nesmierne dôležitá. Osobné údaje spracúvame v zmysle nasledovných podmienok:

Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov na portáli www.montgate.sk  poskytujete súhlas slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (klienta) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 GDPR (ďalej len „Zákon“) v platnom znení  prevádzkovateľovi osobné údaje na právnom základe čl. 6/1/a  dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov

2. Účel spracúvania osobných údajov

Ak, ste nám poskytli Vaše osobné údaje, budú použité na marketingové účely. Ak ste udelili súhlas prevádzkovateľovi a to odkliknutím a poskytli ste nám svoju e-mailovú adresu, meno, priezvisko, tel, číslo, adresu. Pod marketingové účely sa rozumie podpora predaja, marketingové ponuky, ponuky a informácie o produktoch.

3. Doba spracúvania

Súhlas na účel marketingu je platný počas trvania účelu spracúvania osobných údajov a to po dobu 5 rokov.

4 . IP adresa

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti. IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

IP adresa sa stáva osobným údajom ak:

IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, priezvisko, email…). Statické IP adresy využívané fyzickými osobami je potrebné považovať za osobné údaje. Dynamická IP adresa sa bude považovať za osobný údaj a to v prípade, ak poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).

5. Práva dotknutej osoby

Klient má právo v zmysle GDPR na právo na opravu, právo na výmaz, právo na prenosnosť údajov, právo namietať, odvolanie súhlasu, právo na prístup k informáciám.

6. COOKIES

V súlade s § 55 ods. 5 zákona NR SR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies. Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“).

Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ?

Cookies, ktoré sa na www.montgate.sk používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

Cookies  môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz.

Môžete úplne zakázať ukladanie cookies na svojom počítači alebo zvoliť si režim privátneho prehliadania (Inkognito, inPrivate a pod.), ktorý má ešte výraznejšie obmedzenia.

7. Záverečné ustanovenia

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa www.montgate.sk: názov obchodnej spoločnosti:

Jakub Kováčik – MONTGATE

sídlo: Hlavná 237/63, 935 23 Rybník

IČO:  50369652

Kontaktné údaje: e – mail/tel. číslo:  info@montgate.sk  / +421 911 901 315

zodpovedná osoba: e – mail:   info@montgate.sk