Bioklimatické pergoly

Alternatívou medzi textilným prekrytím a pevným prekrytím sú pohyblivé lamelové systémy. Tento systém funguje na princípe hliníkových lamiel ktoré sa naklápajú a sú ukotvené v podpornej konštrukcii. Regulácia svetla je zabezpečená zmenou ich polohy, čím je zaručené plynulé prevetrávanie priestoru.